DOE-Talent

De kinderen van de Doe-talentklas hebben talenten die buiten de studieboeken liggen. In deze klas ligt de focus op de praktische en technische vaardigheden en minder op de cognitieve vaardigheden. De Doe-talentklas is voor kinderen die uitstromen op Praktijkniveau, Basisniveau of Basis/Kaderniveau.
Kinderen van de Doe-talentklas leren zichzelf meer te waarderen en kunnen trots zijn op wat zij allemaal kunnen. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 komen hiervoor in aanmerking. 

Missie Doe-talentklas

De kinderen uit de Doe-talentklas zullen na afloop een beter zelfbeeld krijgen, meer zelfvertrouwen en meer zin hebben in de toekomst. Zij zullen ervaren, door praktisch bezig geweest te zijn, dat leren ook leuk en zinvol kan zijn.

De school heeft als taak om de kinderen van de Doe-talentklas, de opgedane kennis en vaardigheden ook te laten toepassen tijdens de reguliere lessen.

Visie Doe-talentklas
Om de missie van de Doe-talentklas te bereiken is het volgende noodzakelijk: Tijdens de Doe-talentklas zal de nadruk van de lessen veelal liggen op praktische, technische en sociale vaardigheden. De kinderen zullen cognitieve vaardigheden ontdekken, door voornamelijk veel bezig te zijn met hun handen. Door deze invulling zullen de kinderen hun eigen talenten ontdekken en waarderen. De leerkracht zal de kinderen in dit proces begeleiden.
De lessen zullen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ingevuld worden. Hierdoor zullen de kinderen ervaren dat er samenhang is tussen theorie en praktijk. Deze ervaring kunnen zij meenemen naar de dagelijkse lessen.
Het blijft van groot belang dat de kinderen verbonden blijven met hun eigen klas en leeftijdsgenoten. Vandaar de keuze om de Doe-talentklas éénmaal per week een dagdeel plaats te laten vinden. 

Doel Doe-talentklas
De Doe-talentklas is een extra aanbod bij ons op school op het gebied van praktische en technische vaardigheden voor die kinderen die door hun cognitieve vaardigheden belemmerd worden om tot volledige ontwikkeling te komen. Door dit aanbod te geven aan de kinderen willen wij bijdragen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen, talenten, sociale vaardigheden en cognitieve ontwikkeling. 

Sociale vaardigheden 
Naast het leren van diverse praktische vaardigheden zal het deelnemen aan de Doe-talentklas ook een groot beroep doen op de sociale vaardigheden van de kinderen. Doordat ze in allerlei verschillende situaties komen, moeten ze leren omgaan met andere mensen en wensen. Dit zal een positieve impact hebben op hun zelfvertrouwen; ze zijn trots op hun werk, ze doen ertoe én gaan met plezier naar school.

Werken in thema’s
In de Doe-talentklas werken we in thema’s. Elk blok staat een bepaalde sector centraal. Hierbij valt te denken aan: zorg, groen, techniek en handel en economie. De opzet van een blok ziet er als volgt uit: 

Bedrijfsbezoek – werken in het praktijklokaal op locatie Terra.
Tijdens de verwerking van het bedrijfsbezoek gaan de leerlingen dieper in op de inhoud van het bezoek. De leerlingen verwerken het geleerde in een opdracht.  

Er zal 1 x per 4 weken een bezoek gebracht worden naar een woonzorgcentrum. 
Dit willen we een periode van een half jaar doen. Daarna gaan we naar een ander bedrijf om ook daar betrokken te raken bij de dagelijkse gang van zaken. 

Portfolio:
De kinderen houden hun ontwikkelingen bij in een portfolio, door middel van een logboek en foto’s van activiteiten waarbij zij veel geleerd hebben. Vooraf aan een blok stellen zij zichzelf een bepaald doel en aan het eind van het blok reflecteren ze hier (samen met de leerkracht) op. Bij het stellen van doelen wordt gebruik gemaakt van de 21e Eeuwse vaardigheden. 

De bevindingen hiervan worden bijgehouden en ingevoegd in het portfolio wat zij in de reguliere groepen al hebben. 
Tijdens de oudergesprekken die op school gehouden worden, wordt het onderdeel van de Doe-talentklas besproken.  

Locatie
De Doe-talentklas wordt gehouden binnen CBS De Wegwijzer, maar praktisch gezien is het niet haalbaar om dit in de school uit te voeren. We hebben daarom contact gezocht met Terra te Wolvega. Wij mogen gebruik maken van  een praktisch lokaal bij hen op school. Dit lokaal is elke donderdagochtend gereserveerd voor onze Doe-talentklas. 
Per blok komt er een overzicht van wanneer we een bedrijfsbezoek hebben. 

Procedure aanmelding Doe-klas                                                                                  Kinderen voor de Doe-talentklas worden in overleg met ouders, kind, leerkracht(en) en Intern Begeleider aangemeld voor de Doe-talentklas. Kinderen die in aanmerking komen voor de Doe-talentklas voldoen aan de volgende criteria:

  • zitten in de groepen 6, 7 of 8
  • hebben een uitstroomprofiel, op de Plaatsingswijzer, Praktijkonderwijs, basisberoepsgerichte   
  • leerweg of Basis/Kader gerichte leerweg en/óf hebben op 1 of meerdere vakgebied een eigen leerlijn
  • leren vooral door te doen  

Als het kind is aangemeld, zal dit tot het einde van zijn/haar basisschoolloopbaan zijn. 

Communicatie
Wanneer een kind ziek is, wordt deze afgemeld bij de school. De Doe-klas houdt zoveel mogelijk rekening met feestdagen, schoolreisjes, kamp en Koningsspelen.  

Ieder kind kan 1 ‘snipperdag’ per schooljaar opnemen. De ‘snipperdag’ kan ingezet worden voor als er een leuke activiteit binnen de eigen klas georganiseerd wordt.
 

 

CBS De Wegwijzer

Bezoekadres:

Paulus Potterstraat 13 B
8471 VM Wolvega
0561 – 614688
cbsdewegwijzer@tjongerwerven.nl

Postadres:

Postbus 104
8470 AC Wolvega