Activiteitencommissie (AC)

De Wegwijzer heeft een actieve activiteitencommissie. De activiteitencommissie bestaat uit 10-12 ouders. Een aantal daarvan zijn ook contactouder voor de groep. Deze namen vind u onder “voor ouders – groepsouders” op de website. De AC vergadert ook 6x per jaar, samen met een vertegenwoordiger vanuit de OR en 2 teamleden. De AC vergadert over praktische zaken m.b.t. schoolactiviteiten. (niet beleidsmatig)

De activiteitencommissie is een commissie waarbij de nadruk ligt op ‘doen’. De AC houdt zich bezig met allerlei hand- en spandiensten. In overleg zijn verschillende werkgroepen die zelfstandig hun taak uitvoeren. Zo kun je denken aan: de organisatie rondom de  Avondvierdaagse, de schoolreizen, het Paasfeest, het Kerstfeest, het Sinterklaasfeest, aankleding gebouw, sportdag, laatste schooldag, musical, etc. Omdat vele handen het werk ligt maken, streven we naar minimaal voor elke groep een contactpersoon en daarnaast nog een aantal ‘losse’ ouders. De AC schenkt, ook namens de MR en de OR, aandacht aan lief en leed aangaande teamleden, leerlingen en hun ouders/verzorgers.

De verschillende commissies zorgen onderling voor uitwisseling van informatie. Dat kan door het toesturen van de notulen en/of door het bijwonen van elkaars vergadering.