Kanjertraining

 

 

Wij zijn een Kanjerschool en daar zijn we trots op! Onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen.

De Kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Kanjertraining gaat ook over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

KanVAS
Om goed zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen werken wij met KanVAS (Kanjer Volg- en Advies Systeem). KanVAS bestaat uit een leerkrachtvragenlijst voor groep 1 t/m 8, een leerlingvragenlijst voor groep 5 t/m 8, een sociogram voor groep 4 t/m 8 en pedaogogische adviezen om de ontwikkeling te stimuleren. KanVAS wordt twee keer per jaar afgenomen.

Petten
Bij de Kanjertraining maken we gebruiken van petten in vier kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen maken.

 

Voor meer informatie over de Kanjertraining verwijzen we naar de website van de Kanjertraining