Onze Missie:

Op CBS De Wegwijzer maakt ieder kind zijn talenten waar!

Basisschool CBS de Wegwijzer is een warme, veilige en plezierige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Op onze school wordt op een professionele manier met onderwijs omgegaan. Dit betekent dat wij een goed en volledig onderwijsprogramma aanbieden, aangepast aan de cognitieve mogelijkheden, creatieve talenten en praktische capaciteiten van onze leerlingen.

De Wegwijzer is zodanig inricht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de afkomst en het bijzondere karakter van elk kind afzonderlijk. We zorgen ervoor dat de leerlingen voldoende kennis hebben opgedaan en zich voldoende vaardigheden hebben eigen gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen.

Onze Visie en Ambitie: