Schoolgids

Met ingang van 1 januari 1999 is iedere school verplicht om een schoolgids uit te geven. De schoolgids is een informatief document, dat om de vier jaar zal worden bijgesteld. Naast de schoolgids geven we een jaarkalender uit. Dit is een aanvulling op de schoolgids met informatie over het schooljaar waarin het is uitgegeven. De medezeggenschapsraad van De Wegwijzer verleent haar instemming aan de inhoud van de schoolgids. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Ze hebben een zekere vrijheid in het bepalen wat ze belangrijk vinden. Het onderwijs moet echter wel beantwoorden aan de kerndoelen. De schoolgids wil u daar meer informatie over geven.

De verantwoording van ons onderwijs in de schoolgids heeft twee functies:

deze gids geeft aan waar de school voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken;

de schoolgids moet ouders in staat stellen om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen: welke school past het best bij onze opvattingen, en waar voelen we ons thuis?

Wat staat er in deze schoolgids?

In deze schoolgids kunt u als ouder lezen hoe het onderwijs op onze school is opgezet. Heel belangrijk vinden wij de zorg voor kinderen. We hebben dit onderwerp uitvoerig beschreven in hoofdstuk 4. Toch betekent dit niet, dat wij niet hoeven na te denken over de kwaliteit van het onderwijs aan onze school. Dit geldt niet alleen voor het volgende schooljaar, maar we zullen ook moeten werken aan een lange termijnvisie:

  • wat is het doel van ons onderwijs;
  • hoe willen we dat bereiken;
  • welke keuzen maken we daarbij.

Het bestuur heeft na overleg met de schooldirecteuren en de algemene directie besloten om te kiezen voor een uniform model schoolgids voor alle scholen van de vereniging. De uitvoering en de vormgeving zijn dus gelijk, maar inhoudelijk zijn er verschillen omdat de schoolgids een schoolspecifieke gids behoort te zijn. Wij hopen dat de informatie in deze schoolgids u een helder beeld geeft van het onderwijs op De Wegwijzer. Daar waar hij of hem staat kan meestal evengoed zij of haar gelezen worden.

Het team van De Wegwijzer

Via onderstaande link kunt u de nieuwste schoolgids van CBS De Wegwijzer downloaden of inzien.

schoolgids 2019-2020

CBS De Wegwijzer

Bezoekadres:

Paulus Potterstraat 13 B
8471 VM Wolvega
0561 – 614688
cbsdewegwijzer@tjongerwerven.nl
Directeur: Jerry Droegan

Postadres:

Postbus 104
8470 AC Wolvega