Schooltijden

Op CBS De Wegwijzer wordt gewerkt met een continurooster.

Alle dagen beginnen de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur.

**De leerlingen van groep 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij. 

 

 

 

 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februar 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart 9 + 10 mei 2024
Pinksteren 19 + 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

Extra vrije middagen en/of dagen:
*studie en/of margedagen worden zo snel als mogelijk bekend gemaakt aan de ouders. Daarnaast worden zij opgenomen in de agenda van Parro, het communicatiemiddel voor ouders.