Welkom op de school

EEN KIND IS MEER DAN ALLEEN TAAL EN REKENEN!

We zijn een school waar iedereen welkom is en die kinderen de weg wijst in de wereld waarin wij leven!

Dit komt mooi tot uiting in onze naam. Op De Wegwijzer vinden we het belangrijk dat kinderen verder kijken dan alleen hun eigen wereld.

Binnen onze school zijn we heel open en we vinden dat iedereen erbij mag horen. Daarom is ons onderwijs toekomstgericht en toegankelijk voor iedereen, dus ook voor anders- en niet-gelovigen. Wij leren onze leerlingen, naast rekenen en taal, ook vaardigheden die nodig zijn om je plek te vinden in de constant veranderende maatschappij. We vinden het belangrijk dat onze kinderen goed leren samenwerken, communicatief sterk zijn, creatief- en reflectief denken en ICT vaardig zijn. Als het om gedrag gaat, geeft ons Kanjerprotocol de grens aan. Deze is te vinden op onze website.

CBS De Wegwijzer is gehuisvest in het multifunctionele gebouw Futura.  In het gebouw zijn ook OBS de Heidepolle, de BSO, Peuterspeelzaal Doomijn en Logopediste aanwezig. De organisaties gaan gelijkwaardig met elkaar om, heeft kennis van elkaars werk en gebruikt elkaars sterktes. Binnen de eenheid van de brede school behoudt iedere organisatie zijn/haar eigen identiteit.

Tot slot zijn we een Gezonde School. Traktaties, tussendoortjes en lunches zijn voor kinderen en leerkrachten zoveel mogelijk gezond.

U kunt ook veel informatie over onze school vinden op Christelijke Basisschool De Wegwijzer (Wolvega) | Scholen op de kaart

Schoolgids

Onze schoolgids bekijkt u hier

CBS De Wegwijzer

Bezoekadres:

Paulus Potterstraat 13 B
8471 VM Wolvega
0561 – 614688
cbsdewegwijzer@tjongerwerven.nl
Directeur: Doutzen Duiker 

Postadres:

Postbus 104
8470 AC Wolvega