Passend onderwijs

Scholen verschillen in de onderwijszorg die zij (kunnen) bieden aan haar leerlingen. Waar de ene school tegen de grenzen van haar onderwijszorg aanloopt in de begeleiding van een leerling, kan op een andere school aan hetzelfde kind zonder al te veel inspanning passend onderwijs worden gegeven. Soms zijn die verschillen gemakkelijk verklaarbaar. Bijvoorbeeld: in een schoolgebouw met veel trappen en zonder lift, is het moeilijk passend onderwijs te organiseren voor een leerling in een rolstoel. Maar vaak is het lastig voor ouders om in te schatten of de school van hun voorkeur onderwijs kan geven dat past bij de behoefte van hun kind.

Op De Wegwijzer kiezen we er bewust voor zoveel mogelijk alle leerlingen binnen de school te houden en te begeleiden, onder het motto: iedereen hoort er bij, iederen wordt geaccepteerd. Het is dus voor het team en de leerlingen van De Wegwijzer ‘gewoon’ dat er verschillen bestaan binnen de groepen, zowel qua leermogelijkheden als qua gedrag. Hoe wij omgaan met die verschillen en welke voorzieningen de school aanbiedt is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Wegwijzer.
Door te klikken op de onderstaande link, kunt u dat ondersteuningsprofiel lezen. Ons SOP wordt jaarlijks aangepast.

In de navolgende documenten staat omschreven welke kwaliteit wij op school hebben ten aanzien van het onderwijsaanbod aan uw kind. We omschrijven hierin de mogelijkheden die wij kunnen bieden op onze school. Daardoor geven wij ook onze grenzen aan. Sommige kinderen zijn gebaat bij een onderwijsaanbod waarin wij niet voorzien..

Bij de aanmelding van uw kind wordt met de directeur besproken wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wanneer wij dit niet kunnen bieden, gaan we samen met u op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband.

meer informatie over passend onderwijs op CBS de Wegwijzer vindt u hier

 

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl

Handboek Handelinggerichte Procesdiagnostiek

Handboek Handelinggerichte Procesdiagnostiek

Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

Link naar het Handboek

De Stipe, ondersteuningsteam PO

De Stipe, Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland
Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.

Visie van De Stipe
In het begrijpen en uitvoeren van passend onderwijs ziet De Stipe zichzelf in een ondersteunende en verbindende rol, waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten steeds centraal staan.

Link naar de website