Leerlingenraad

Onze leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van groep 5 t/m 8 die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met de directeur over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Zes keer per jaar komt de leerlingenraad bijeen om ideeën met elkaar te delen en de uitvoerbaarheid hiervan te bepalen. Ook wordt de leerlingenraad betrokken in het nemen van bepaalde beslissingen. Zo is de leerlingenraad actief betrokken geweest is het ontwerpen van ons mooie schoolplein en de inrichting van het leerplein. Daarnaast bespreekt de leerlingenraad met de directeur andere punten die de kinderen belangrijk vinden. In de weken na de vergadering gaan de leden van de leerlingenraad langs de groepen om te vertellen wat er besproken is en nieuwe input te vragen.