VVE in Brede school Futura…

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een veilige, gestructureerde
Kindvriendelijke omgeving waarin zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en groeien. Door te spelen, experimenteren en contacten met anderen doen kinderen een heel scala aan ervaringen op. Dit geldt voor alle kinderen. Kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling, of met een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand profiteren extra van een voorschoolse voorziening. Het bezoeken van een voorschoolse voorziening kan een beschermende factor zijn t.o.v. de risicofactoren.

Wij willen speciale aandacht voor jonge risicokinderen ter voorkoming van
Maatschappelijke problemen als onderwijsachterstanden, maatschappelijke uitval en
Jeugdcriminaliteit. Doel is om alle risicokinderen te signaleren en in overleg met de ouders
toe te leiden naar voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzaal en kinderdagverblijf met VVE.
Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is: het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan.
Bij een VVE-plaatsing gaan kinderen 4 dagdelen naar een voorschoolse voorziening met VVE, kinderopvang 0 – 4 jaar; peuterspeelzalen voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Voor de komende schooljaren hebben wij ons onderstaande doelen gesteld:

  • Uitgeschreven VVE-ouderbeleid op basis van een analyse van de ouderpopulatie
  • Regelmatige informatie naar ouders betreffende VVE-doelen
  • Stimulering van ouders om thuis ontwikkeling stimulerende activiteiten te doen met hun kind
  • Een ouderactiviteit in het kader van VVE organiseren
  • Aanstellen van een VVE coördinator binnen de school
  • Optimaliseren van de doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool: o.a. overdracht / aanbod programma, thema’s, educatief handelen over het stimuleren van de taalontwikkeling of actieve betrokkenheid van kinderen / afspraken over het zorgbeleid tussen samenwerkende voorschool en basisschool
  • Collegiale consultatie in het kader van VVE

Regelmatig komt de werkgroep VVE Futura bij elkaar om bovenstaande te bespreken en te realiseren. Een kort verslag van de bijeenkomst wordt gepubliceerd op website of in de nieuwsbrief.