Gezonde school:

Opvoeden is niet meer alleen een taak van de ouders. Ook school levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de persoonsvorming en gezondheid van kinderen en jongeren. Vanuit de politiek en de maatschappij neemt de aandacht voor een gezonde leefstijl al jaren sterk toe; gezond gedrag heeft een positieve invloed op de toekomst van de jongere zelf, en op die van de samenleving als geheel. Leerlingen meer meegeven dan alleen goed onderwijs.

Op De Wegwijzer geloven we sterk in de mogelijkheid van leren en ontwikkelen. We verbinden in plaats van dat we verdelen. Onze kernwaarden en normen zijn mede hierop gebaseerd. We kijken naar wie je bent en naar hoe je wilt zijn, hebben de overtuiging dat we op aarde zijn om iets te dóen. We vinden het onze plicht om een verschil te maken door te handelen en actief te zijn, niet door alleen te luisteren en te praten.

De Gezonde School-aanpak

Het landelijke programma Gezonde School heeft als doel: een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Een groot aantal partijen werken aan dit programma mee waaronder de onderwijsraden, het RIVM, GGD GHOR Nederland, de landelijke kennisinstituten en gezondheidsfondsen.

Met de Gezonde School-aanpak kunnen scholen structureel, integraal en planmatig werken aan een gezonde leefstijl. We werken vanuit een gezamenlijke programmaplan Gezonde School en ondersteunen op verschillende manieren scholen die actief willen bijdragen aan de gezondheid van hun leerlingen. Deze scholen kunnen een kwaliteitskeurmerk krijgen. GGD GHOR Nederland voert sinds 1 januari 2017 het beheer uit van het programma. Dit houdt in dat de aansturing en de secretariële en financiële ondersteuning van het programma bij ons zijn ondergebracht.

De GGD als adviseur, schakel en aanspreekpunt

De Gezonde School-adviseur van de GGD is dé lokale en regionaal betrokken adviseur die scholen advies op maat biedt en ondersteuning bij de Gezonde School-aanpak. De GGD heeft een belangrijke netwerkfunctie in de gemeenten met wijkteams, de jeugdhulpverlening, Veilig Thuis en andere maatschappelijke organisaties. De GGD is het vaste aanspreekpunt en de verbindende schakel voor scholen, ouders, gemeenten en andere partners.

 

Vignet: een kwaliteitskeurmerk

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Een school die minimaal een themacertificaat heeft behaald, mag zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Scholen in het primair, speciaal, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen het keurmerk aanvragen.

Meer weten? Ga naar gezondeschool.nl