Tjongertalent

Zoals u weet, is de Stichting Tjongerwerven CPO al enkele jaren geleden gestart met het ‘tjong®talent. Leerlingen konden aangemeld worden voor verschillende talentklassen.

Sinds oktober 2016 draaien alle leerlingen vanaf groep 3 laten mee met de talentklassen op onze school.

Woensdagmiddag wordt de vaste middag voor de talentlessen. Het jaar wordt in verschillende perioden (blokken) verdeeld. In elke periode worden vier talentklassen aangeboden. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 5 worden in twee groepen verdeeld en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 worden ook in twee groepen verdeeld. Zodoende werken we met hanteerbare aantallen per groep.
Leerlingen werken binnen hun gekozen interessegebied veel meer aan leer- en onderzoeksvragen.
Op een interesselijst kunnen de leerlingen maximaal 5 vakgebieden aankruisen die ze willen volgen tijdens de talentlessen.  Bij het indelen van de groepen houden we zoveel mogelijk rekening met de voorkeur van de kinderen. Vanwege de groepsgrootte kan het zo zijn dat de voorkeur niet gelijk in het eerste blok aan bod kan komen.